Facebook Linkedin

Terapiformer

Madeleine Bengtson – samtalsterapeut

Jag är utbildad samtalsterapeut med grunden i psykosyntes och har en basutbildning i integrativ psykoterapi, en sk. steg1-utbildning och block A och B i Schematerapi. Jag är även diplomerad samtalscoach enl. EMCC på senior practitioners nivå.

Detta innebär att jag jobbar med utgångspunkt från terapimetoderna psykosyntes, KBT och schematerapi. Mindfulness är också en viktig ingrediens i terapin.

Psykosyntes
Psykosyntesen är en holistisk utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på potentialen i varje människa.
Den grundades av Roberto Assagioli (1888–1974). Assagioli föddes i Venedig och var psykiater i den freudianska skolan.
Han var samtida med både Sigmund Freud och Carl Gustav Jung.

Assagioli ansåg liksom Jung att psykoanalysen koncentrerade sig för mycket på det sjuka hos individen, och ville i stället se människan som frisk.
Assagioli valde att i stället för Freuds psykoanalys (där ordet analys betyder plocka isär, sönderdela) använda ordet psykosyntes (där syntes betyder sammanfoga, smälta samman). Han menade att vi inte behöver vara antingen eller, utan snarare både-och, eller mer än.
Assagioli menade också att det inte räcker med att analysera varför vi beter oss som vi gör, vi måste få verktyg för att kunna omvandla alla våra nya insikter till ett praktiskt handlande som omfattar alla delar av människan.

Samspelet och helheten gör att vi mår bättre både psykiskt och fysiskt. Det ger oss bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv i balans och harmoni.

Psykosyntesens tankar bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling.

”Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan i stället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.”
Roberto Assagioli

KBT
Grundläggande för KBT är att vi lär oss att tänka om för att bryta icke funktionella eller negativa tankemönster. Vi jobbar med att förändra tidigt inlärda, men kanske dysfunktionella, mönster.
Förändras våra tankar så förändras våra känslor och handlingar. Och kan vi förstå varför vi beter oss som vi gör underlättar det för oss att göra de förändringar vi önskar.

Historiskt sett så grundade Aaron T Beck KBT (kognitiv beteendeterapi) i USA, där han studerade deprimerade patienters självuppfattning och hur deras ibland destruktiva tankar styrde deras känslor och handlingar.

Till en början fokuserade man inom KBT enbart på beteende, senare insåg man tankarnas vikt och idag har man även integrerat känslor och medveten närvaro (mindfulness). Och precis som i psykosyntesen har man nu även inkluderat de existentiella och filosofiska frågorna.
KBT fortsätter att växa som integrativ terapiform genom att ta till sig nya evidensbaserade metoder och begrepp.

29 december, 2014