Facebook Linkedin

Företagstjänster

Coaching av chefer, medarbetare och grupper – med fokus på människan.

Människor och framför allt människors utveckling har gått som en röd tråd genom mitt yrkesliv.
Under cirka tjugo år har jag befunnit mig på olika chefspositioner inom näringslivet, varav de sista tio inom rekryterings- och bemanningsbranschen.
I mitt företag kan jag nu använda all den kompetens och erfarenhet jag har samlat på mig under åren, både när jag arbetar med privatpersoner och företag.

Att medarbetarna mår bra och känner att de har möjlighet att utvecklas är en förutsättning för ett välmående företag.
Som coach, med min breda erfarenhet där fokus alltid ligger på individen, kan jag hjälpa både chef och medarbetare i den processen.

Stresshantering
Idag då en stor del av sjukskrivningarna handlar om stressrelaterade sjukdomar är det extra viktigt att en företagsledare är lyhörd.
Jag har en bred erfarenhet av stress och både fysisk och psykisk utmattning. Jag utbildar chefer i att kunna fånga upp medarbetarna i tid, innan det blir en sjukskrivning. Och jag coachar både chefer och medarbetare som behöver hjälp med stresshantering.

Coaching/handledning (chefer, medarbetare eller grupper)
Företags behov kan se olika ut. Kanske handlar det om att bli en mer attraktiv arbetsgivare, att behålla kompetens, kompetensutveckla, öka motivationen, målfokusera, utveckla verksamheten, sälja mer, stärka ledarskapet, stötta chefer och/eller öka tydligheten och kommunikationen.

Att ge medarbetare chansen att växa som människor, att hitta nya vägar i livet såväl professionellt som privat, är det bästa en arbetsgivare kan göra både för medarbetaren och företaget.<img src="coaching och terapi på jobbet.jpg" alt="Hjälp dina medarbetare att utvecklas. ">

Under coachingen jobbar vi tillsammans mot ett mål, att skapa den förändring deltagaren behöver och/eller längtar efter.
Deltagaren får möjlighet att sortera sina tankar och känslor, bli medveten om vad det är som styr hans/hennes val och vilka som är de största drivkrafterna. Och de största hindren eller rädslorna…
Kanske inser hon/han att man kan vända sina hinder till möjligheter och utveckling. Framför allt ges möjlighet att reflektera, att se situationen från andra synvinklar och mod att ta nästa steg.

29 december, 2014