Coaching

Coaching – hitta nya vägar i livet.      

I sportens värld har coachen länge varit en självklarhet. Utövaren når med coachens hjälp sina mål, stora som små.

I dag kan man få hjälp med samma målfokusering i vardagen.
I coaching får du stöd och hjälp med att hitta nya vägar i livet, såväl privat som professionellt. Du får hjälp att skapa den förändring du längtar efter med hjälp av din egen potential, kreativitet och vilja.

I coaching jobbar vi mot ett mål, till skillnad från i samtalsterapi där man tar ett helhetsgrepp på livet.
Du står kanske inför ett viktigt beslut, vill genomföra ett spännande projekt eller så försöker du få logistiken att gå ihop.

Tillsammans med mig får du möjlighet att sortera dina tankar och känslor. Kanske blir du medveten om både dina drivkrafter och hinder och får syn på vad som styr dina val i vardagen. Målet är att kunna vända dina hinder till möjligheter och utveckling.